PERHATIAN - GANTIAN CUTI REHAT 2018

Event Details:

  • Date :  8:30 am - 10.00 am
  • Venue : KUPTM, Kuala Lumpur

Borang Permohonan Membawa Cuti Rehat dari Tahun 2017 ke Tahun 2018 dan sebagai Gantian Cuti Rehat ('Golden Hand Shake')

Forward Cuti